Tình hình 12 khu đất đô thị đấu thầu , đấu giá năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong 12 khu đất đô thị đấu thầu, đấu giá năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có những siêu đô thị như Khu đô thị Gò Găng, Khu đô thị mới Cù Lao Bến Đình, Khu đô thị sinh thái Tây Nam - Bà Rịa.

Khu đô thị Gò Găng

- Diện tích 1.507 ha xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.


- Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu nhà ở, thương mại, dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất dân và nhà nước quản lý.

- Về đất đai: Dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất 2020; đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất giao thông, đất văn hoá, đất sông ngòi, kênh rạch.

- Về quy hoạch xây dựng: Sở Xây dựng đang lập quy hoạch 1/2000.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

 

Nhà ở xã hội tại khu công trình công cộng và tái định cư phường 12

- Diện tích 0,37 ha tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu.

- Mục tiêu và quy mô dự án: Sản phẩm chủ yếu của dự án bao gồm các loại nhà ở dạng chung cư khoảng 12 tầng, phục vụ nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn.

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất do nhà nước quản lý.

- Về đất đai: xây dựng chung cư nhà ở xã hội, công trình công cộng và tái định cư.

- Về quy hoạch xây dựng: xây dựng chung cư nhà ở xã hội, công trình công cộng và tái định cư.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

 

Khu đô thị mới Cù Lao Bến Đình

- Diện tích 110 ha tại Thành phố Vũng Tàu.


- Mục tiêu và quy mô dự án: Khu đô thị mới gắn kết với các khu đô thị hiện hữu xung quanh.

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất do nhà nước quản lý, Đất hỗn hợp.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Khu nhà ở Long Hương

- Diện tích 1,52 ha tại Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa.

- Mục tiêu và quy mô dự án: nhà ở và thương mại dịch vụ.

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất do nhà nước quản lý.

- Về quy hoạch xây dựng: đất ở, đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.


Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức

- Diện tích 1 ha tại Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

- Mục tiêu và quy mô dự án: Sản phẩm chủ yếu của dự án bao gồm: các loại nhà ở dạng chung cư từ 3 - 5 tầng, phục vụ nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn.

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Phần lớn đất do nhàn ước quản lý; có một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân; Cao 3-5 tầng.

- Về quy hoạch xây dựng: Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chung.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

 

Nhà ở xã hội Phước Điền

- Diện tích 2 ha tại Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

- Mục tiêu và quy mô dự án: Sản phẩm chủ yếu của dự án bao gồm: các loại nhà ở dạng chung cư từ 3 - 5 tầng, phục vụ nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn.

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Phần lớn đất do nhà nước quản lý; có một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân; Cao 3-5 tầng.

- Về quy hoạch xây dựng: Theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND huyện Đất Đỏ.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

 

Khu đô thị sinh thái Tây Nam - Bà Rịa

- Diện tích 1.800 ha tại Thành phố Bà Rịa.


- Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu đô thị mới hiện đại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội hài hòa với cảnh quan thiên nhiên sông ngòi, kênh rạch, rừng ngập mặn, khu ở và dịch vụ mang yếu tố sinh thái.

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất người dân sử dụng, đất nhà nước, đất nuôi trồng thủy sản, sông ngòi kênh rạch, đất làm muối.

- Về quy hoạch xây dựng: Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tây Nam - Bà Rịa được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1078/QĐ- UBND ngày 04/5/2020.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

 

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 1)

- Diện tích 0,3 ha tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

- Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Một phần đất do nhà nước quản lý, một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.

- Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/500 (Quyết định số 2471/QĐ- UBND ngày 07/6/2006 của UBND thị xã Phú Mỹ); Tính chất: xây dựng chung cư cao cấp 15 tầng, mật độ xây dựng: 26%.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

 

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 2)

- Diện tích 0,5 ha tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

- Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Một phần đất do nhà nước quản lý, một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.

- Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/500 (Quyết định số 2471/QĐ- UBND ngày 07/6/2006 của UBND thị xã Phú Mỹ); Tính chất: xây dựng chung cư cao cấp 05 tầng, mật độ xây dựng: 26%.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

- Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 3) có diện tích 0,4 ha tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

- Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ cho công nhân tại cảc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Một phần đất do nhà nước quản lý, một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.

- Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/500 (Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 07/6/2006 của UBND thị xã Phú Mỹ); Tính chất: xây dựng chung cư cao cấp 15 tầng, mật độ xây dựng: 28%.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

 

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 4)

- Diện tích 0,7 ha tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

-Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

-Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Một phần đất do nhà nước quản lý, một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.

-Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/500 (Quyết định số 2471/QĐ- UBND ngày 07/6/2006 của UBND thị xã Phú Mỹ); Tính chất: xây dựng chung cư cao cấp 05 tầng, mật độ xây dựng: 28%.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

- Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 5) có diện tích 0,4 ha tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

- Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Một phần đất do nhà nước quản lý, một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.

- Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/500 (Quyết định số 2471/QĐ- UBND ngày 07/6/2006 của UBND thị xã Phú Mỹ); Tính chất: xây dựng chung cư cao cấp 20 tầng, mật độ xây dựng: 26%.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

 

"Trong năm 2020 và và giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kêu gọi các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư vào 65 dự án. Trong đó, có 23 khu đất được kêu gọi các dự án du lịch - thương mại - dịch vụ; dự án đô thị - nhà ở có 12 khu; dịch vụ logictics - vận tải - kho bãi có 4 khu; dự án xã hội hóa và chợ 13 khu; dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có 3 khu; 2 khu đất kêu gọi đầu tư vào dự án công nghiệp và 8 khu đất kêu gọi đầu tư trong môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo. "

Theo CafeLand