Chống trộm xe máy bằng… điện thoại

Giải pháp chống trộm và giám sát thông minh cho xe máy nói trên được cung cấp ra thị trường