Người Sài Gòn tử tế - Bài 3: ‘Ông cấp cứu’ Ba Nhiều

(PL)- Thấy xã Nhị Bình ở xa BV huyện Hóc Môn, người dân đau ốm, tai nạn rất khó gọi