Xe máy cháy ngùn ngụt trên xa lộ

Người đàn ông vội quăng xe bỏ chạy khi phát hiện khói và lửa phát ra từ gầm máy. Lửa