Mất quyền điều hành bay Tân Sơn Nhất: Do hỏng bộ lưu điện

Nguyên nhân sự cố kỹ thuật tại Trung tâm Kiểm soát không lưu đường dài tại TP HCM do cả