Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu: mại dâm trá hình

Tình yêu vốn được cho là một thứ thiêng liêng, vô hình mà cao đẹp biết bao. Tình yêu không